Kitlelerin Sosyal Mühendisliği Projesi

🇹🇷 “Tavistock Enstitüsü Faaliyetleri. Kitlelerin Sosyal Mühendisliği projesi ile ülkenin içinde cemaatsel oluşumlar oluşturanlar, bu cemaatleri fonlandıranlar ve Türkiye’yi nesillerinden vurmayı, içeriden çökertmeyi kurgulayanlar. Aynı zamanda eğitim vakıflarını da fonlayarak kendi dezenformasyon yelpazesine alet edenler. Amaç, ülkelerin eğitim sistemini tahrip etmek ve geleceğin nesillerini kendi ideolojilerine göre inşa ederek nesillerin millî ve manevi değerlerinden kopartılmasını sağlamaktır. Türkiye’nin Eğitim Sistemi daima bu güçlerin hedefinde olmuştur, içine sızılmıştır ve hâlen içinde yuvalanılmaktadır.” – Ömer MEMOĞLU

MİLLİ DEĞERLER EĞİTİMİ SİSTEMİ PROJESİ

Toplumun sosyal medyada birbirine “Nefret söylemleri” ile yaklaştığı, hakaret ettiği bir ortamda “Sevgi” değerini bireye nasıl kazandıracağız? Hatta ülkenin demokrasisinin temsil edildiği meclisinde dahi siyasetçilerin tutumlarında da bu değeri görememekteyiz. Herkes birbirine saldırmakta ve sevgi anlayışı yerini nefrete bırakmaktadır. Çocuk bu ortamda sevgi anlayışını nasıl kazanabilir? Bu çocuk günümüzde okuldan daha fazla sosyal medyada ve televizyonda vakit geçiriyor. Hali ile eğitim yanlızca okulla sınırlı tutulamaz. Toplum olarak, siyasetçiler olarak tutum ve davranışlarımıza dikkat etmediğimiz müddetçe çocuk bize bakar ve bizden öğrenir. Yani “z kuşağını” suçlamanın…“MİLLİ DEĞERLER EĞİTİMİ SİSTEMİ PROJESİ” yazısını okumaya devam et

ENFORMASYON SAVAŞI

“Tarih boyunca insanlığın güç ve hâkimiyet hırsının bir yansıması olarak savaşların birinci dalgada hedefi “toprak” iken; ikinci dalga itibarıyla gücün devletlerden hanedanlara kaydığını biliyoruz. Üretimin hâkimiyet ve kontrolünü ele geçiren büyük aileler, dünyanın kanını emmeye tüm hızıyla devam ediyor. Üçüncü dalga olarak ifade edilen yeni savaşta hedef insandır, insan zihnidir ve kontrol düzenidir. Bu projenin hayata geçebilmesi için Bilgi’nin ele geçirilmesi — yani big data (büyük veri) ‘nin kontrol altına alınması, istenen şekilde her mecrada kolaylıkla manipüle edilebilmesi ve bu gücü ellerine alan sistemin zihinlere…“ENFORMASYON SAVAŞI” yazısını okumaya devam et

ALGI OPERASYONLARI VE PSİKOLOJİK HARP

“Günümüzde sosyal ağlar kullanılarak, bilginin manipüle edildiği; kitleleri harekete geçirici toplumsal olaylara sebebiyet vermek adına yürütülen çalışmalarında ise hedeflerinin “SİVİL HALKIMIZ” olduğunu ifade edebiliriz. Kendi milletimizin fertleri üzerinden bizleri vurmayı amaçlayan bu karanlık güç odaklarının, oluşan kaos durumlarında siyasi, finansal ve tüketim alanlarında da kazandıklarını biliyoruz. Bugün istihbarat anlamında bilgiyi ele geçiren ve hızlıca işleyebilenlerin güçlü olduğunu daha önceden de ifade ettiğimiz gibi; bilgiyi tahrip ederek, sınır ötesi siber operasyonlarla algı operasyonu yürütebilenler, toplumları kaosa sürükleyebilenler: BİLGİ’yi her anlamda silah olarak kullanmaktırlar.” – Ömer MEMOĞLU…“ALGI OPERASYONLARI VE PSİKOLOJİK HARP” yazısını okumaya devam et

Türkiye yıllardır neden hep eğitim sisteminden yıpratılmaya çalışıldı? sorusunun yanıtını paylaşalım. “Milli eğitimi karanlık emellerine araç olarak kullanan, devletin eğitim kadrolarına sızan, ideolojik sosyalizasyon projeleriyle toplumun değerlerine zarar vererek toplumsal bozulmaya sebebiyet veren; seçtikleri değerin yolunda olmadıkları gibi, aslında onu da maske olarak kullanan, değerlerimizi birbirine kırdıran, çocuklarımızı düşünmeye değil, sorgulamaya değil, araştırmaya değil; önüne sunulana itaate, koşulsuz-şartsız doğru gösterdikleri yalanı ezbere yönlendiren sistemedir savaşımız. Bu kutlu yolculukta hakikatin yolunda; sorgulayan, araştıran, değerlerini bilen, boyun eğmeyen nesilleri yetiştirmek yarınların teminatı olacaktır. Aydın yarınlara andımız var…“EĞİTİMİ KORUMAK, VATANI KORUMAKTIR!” yazısını okumaya devam et