Bugün adına medya baş eğmiştir!

“21. yüzyılda medya adına, ana akım medyanın geleneksel medya uygulamalarında enformasyonu dilediğince şekillendirdiği, büyük sermaye sahiplerinin baş eğdirdiği bir medyadan bahsedilebilir yalnızca. Zaten medyada etik olan en önemli değer tarafsızlık ilkesiyken günümüzde taraflılıklarıyla gruplandırdığımız bir anlayışa dönüşen medya platformları; taraf olmaması halinde güçsüz kalmakta ve hatta ne yazıktır ki yok olmaya, yok edilmeye mahkum olmaktadır. Çünkü ana akımın hedefi ideoloji bombardımanı oluşturmak, propaganda uygulamak ve bunu yaparken belirlenen hedef kitleyi yönlendirim altına almayı amaçlamaktır. Toplumsal kesimleri istedikleri ölçüde kontrol altına alan sermaye sahipleri için bunu…“Bugün adına medya baş eğmiştir!” yazısını okumaya devam et